»blog »välkommen @johannestankar

Tips till övningskörningen

Att köra upp i mer vuxen ålder utan stress känns väldigt fördelaktigt, men samtidigt finns risken att man inte lägger det fokus och den tid som faktiskt krävs för att bli klar. Ett vanligt tips många ger är att ta en eller två körlektioner på en körskola innan du sätter igång med mängdträning tillsammans med en handledare.

Som novis var det svårt att förstå varför det var så viktigt, men i grunden tror jag det handlar om att lära sig följande:

1) Ta inte onödiga risker och överskatta inte din körförmåga.

2) Inför varenda korsning du närmar dig måste du veta vem du har väjningsplikt för och det är en viktig rutin att öva in. Grundregeln är att om du ej är på en huvudled och inte ser någon särskilt skylt för väjningsplikt är det högerregeln som gäller. Det betyder att du skall hålla extra uppsikt åt höger och ge dessa biler företräde oavsett om de korsar korsningen eller skall svänga.

3) Lär dig att pendla med blicken ifrån vänster till höger, fram och tillbaka kontinuerligt i varje korsning ända tills det är fritt att köra som du tänkt. Kör du rakt fram kollar du vänster igen precis innan du börjar rulla och är det en vanlig vänstersväng eller högersväng över cykelbana så glöm inte att kolla över axeln för döda vinkeln.

4) Lär att alltid läsa vilken hastighet du befinner dig på.

5) Använd kopplingen, gas och broms smart. Tex enbart koppling när du kryper runt på en parkering, och dragläge i lämpliga korsningar. På så sätt slipper du flytta så mycket på fötterna och kan fokusera mer på trafiken.

6) Placeringen av bilen i svängar, särskilt vänstersvängar, är viktig men ganska onaturlig till en början.

Allt detta kan du lära dig med egen handledare, men lärarna på körskolorna är sannolikt betydligt duktigare på att få dig att förstå. Extra svårt blir det om du sätter dig i bilen med din handledare utan någon konkret plan mer än att "nu ska vi övningsköra".

Slutligen vill jag tipsa om appen "Ta körkört" som är fantastiskt bra. Här kommer tekniken till sin rätt, både med möjligheten att plugga teorin på väg till eller från jobbet men också det pedagogiskt smarta i att läsa korta stycken och direkt svara på relaterade frågor. Lätt värt de 200 kr som appen kostar.

8 July 2016