»blog »välkommen @johannestankar

Ett steg närmare regering

Några citat ifrån Sveriges riksdag idag.

Talmannen: ”Ulf Kristersson har meddelat att han ämnat bilda en regering bestående av företrädare ifrån Moderaterna och Kristdemokraterna.”

Annie Lööf (C): ”Sedan Alliansen bildades för 14 år sedan är det första gången några partier försöker bilda regering utan de andra två. Jag tycker att det är en sorglig utveckling. Alliansen består av fyra partier. Allianspolitik kan därför bara bedrivas om fyra partier är överens. En M+KD-regering är alltså inte och kan aldrig vara en alliansregering.”

Annie Lööf (C): ”Dessutom är de (SD) tydliga med att motverka liberala krafter i riksdagen. Det är en ill-liberal politisk agenda som gör att Centerpartiet inte kan vara en del av samma regeringsunderlag.”

Tobias Billström (M): ”Alliansen är det största samlade regeringsalternativet och alliansens politik har brett stöd i kammaren. Det har under de senaste månadernas intensiva process inte presenterats något alternativ som som kan leda till ett bredare stöd i riksdagen. Dessa omständigheter gör att Ulf Kristersson är den mest logiska kandidaten till att leda nästa regering. Mer komplicerat än så borde det inte vara.”

Mia Sydow Mölleby (V): ”Detta skulle bli den mest reaktionära regering Sverige haft. i modern tid. En regering som också skulle vara helt beroende av Sverigedemokraterna för att kunna regera. I de europeiska länder där extremhögern nu har fått en reell politisk makt så beror det på att högerpartierna gör sig helt beroende av dem för att själva komma till makten.”

Anders Ygeman (S): ”Trots att Kristersson gick i spetsen för att avsätta Stefan Löfven som statsminister ska vi idag ta ställningen till en regering med betydligt färre mandat än den han själv röstade bort. Kristerssons M+KD-regering skulle om den röstades igenom bli den mest högerinriktade regering som Sverige har haft. Med sina 92 mandat skulle den vara beroende av Sverigedemokraternas aktiva stöd i varje blockavskiljande omröstning. Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt och populistiskt parti som i väsentliga avseende tar avstånd ifrån vår syn på ett öppet och liberalt samhälle. Det bör inte utgöra grund för en svensk regering.”

Maria Ferm (MP): ”Det regeringsalternativ som UK går till omröstning på är en liten högerkonservativ regering som kräver Sverigedemokraternas aktiva stöd. Det är naivt att tro att ett sådant stöd skulle komma gratis. Snarare bör man se Kristerssons agerande i ljuset av hur flera moderater runt om i Sverige går in i aktiva samarbeten med SD — trots att Moderaterna lovande något helt annat i valet.”

Maria Ferm (MP): ”Politiska överenskommelser definieras inte bara av gemensamma tiopunktslistor. Utan måste också handla om att dela värderingar, ha en gemensam idé om vad Sverige skall vara och vart vi inte skall gå. Det här är de konservativa som springer efter Sverigedemokraterna och bort ifrån liberalismen. Rättigheter som tagit årtionden att driva igenom och tas som självklara börjar nu ifrågasättas igen. Demokratin som vi känner den är ifrågasatt.”

Jan Björklund (L): ”Om dagens omröstning enbart hade handlat om Ulf Kristersson eller de föreslagna regeringspartierna hade Liberalerna röstat ja och också själva ingått i regeringen. Men dagens omröstning handlar om något mer och något större. Över hela västvärlden drar nu en högernationalistisk våg som är en kraftfull motreaktion mot globalisering, europeiskt samarbete, mot frihandel och öppenhet. Alltså de ideér som byggt hela vår framgångsrika västerländska samhällsmodell. Liberalismen har under efterkrigstiden byggt de mest framgångsrika samhällen som världen skådat.”

Jan Björklund (L): ”Den regering som nu föreslås är SDs önskeregering.”

Jan Björklund (L): ”Jag erkänner. Det här är en tung dag. Att rösta emot en allianskollega. Liberalerna och jag själv har utsatts för en formidabel hat- och hets-kampanj de senaste veckorna. Inte ifrån den moderata partiledningen. Men ifrån den svenska högerns svans. Under mina 25 år i politiken har jag inte upplevt något liknande. Det kommer kanske på kort sikt ge en negativ effekt på förtroende siffror både för mig och mitt parti. Men vi står upp för det vi lovade i valrörelsen. Och jag vill tro att det är sådant som skapar förtroende på sikt.”

Ebba Busch Thor (KD): ”Den ena vägen är en regering byggd på Socialdemokraterna och som hämtar stöd ifrån Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. En sådan regering behöver också tolereras av Vänsterpartiet för att kunna tillträda. Det enda alternativet är en regering byggd på alliansens politik där antingen 1, 2 3 eller 4 allianspartier ingår. Det är en sådan regering vi idag prövar stöder för. Med all respekt för att valet är svårt. Centerpartiet och Liberalerna behöver välja vilket alternativ man föredrar.”

--

Med 195 NEJ mot 154 JA förkastade riksdagen talmannens första förslag till statsminister. Och vi är nu ett steg närmare ny regering.

14 November 2018